Bensiinikanisteri konsepti Plastexille
Pääsen harvoin avaamaan muotoiluprosessia, koska julkisuuteen päätyy vain lopullinen tuote ja konsepteissa ei sitäkään. Yhteistyö Plastexin kanssa alkoi tapaamisten perusteella tehdyllä kartoituksella kuinka Desigma, ja sen edustama Kööri tuotekehitysverkosto, voisi auttaa asiakasta. Ensimmäiseksi projektiksi nousi viiden litran bensiinikanisterin uudelleenmuotoilu, jonka toteuttamisesta vastaa Desigma.
Tavoitteet
Plastex oli ennalta kerännyt palautetta bensiinikanistereistaan ja tapasimme yhdessä kuluttajia. Kävimme heidän kanssaan läpi käyttäjäkokemuksen koko tuotteen elinkaaren ajalta ostotarpeen syntymisestä kierrätykseen ja uuden tuotteen ostamiseen.
Kirjoitimme muotoilutoimeksiannon (design brief) yhdessä Plastexin toimitusjohtajan Lauri Ant-Wuorisen kanssa. Pidimme aloitustyöpajan (kickoff workshop), johon osallistuivat Plastexin johto ja tehtaan tekninen asiantuntija. Teimme vertailun kilpaileviin tuotteisiin (benchmark).
Kolmeksi päätavoitteeksi muodostuivat kanisterin varustaminen ilmauskorkilla, kanisterista on helppo kaataa polttoainetta ja kanisterin on pysyttävä pystyssä kaatumatta. Alusta lähtien ajattelimme tuoteperhettä, johon kuuluvat viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen litran kanisterit.
Puhallusmuovaus asetti muotoilulle rajoitteita. Tuotteen oli oltava valmistettavissa luonnollisella muotilla, materiaalikutistuma ja minimipyöristykset huomioiden. Valmistettavuus olemassa olevalla puhallusmuovauskoneella määritti tuotteen maksimimitat. Plastexin bensiinikanistereissa käytetään samaa hyväksi todettua korkkia, joten sitä ei haluttu suunnitella uudestaan. Sama koski kaatonokkaa.
Prosessi
Käytin mielikuvakollaaseihin (image board) Pinterestiä. Toisin kuin paperinen kollaasi, digitaalisena se on päivitettävissä. Alkuperäinen versio kannattaa toki tallentaa.
Massoittelin tuoteperhettä niin, että se olisi helposti aseteltavissa esille kaupassa. Tuoteperheen modulaarisuudesta luovuttiin jo varhaisissa ehdotuksissa, koska kanistereilla on suuri kokoero.
Ensimmäiseltä skissikierrokselta valittiin jatkoon kolme vaihtoehtoa. Näiden toiminnallisten ja muotoilun peruspiirteitä määrittelevien luonnosten eli skissien (sketches) lisäksi tein muotoilutoimeksiannon haastavia ehdotuksia ilmauskorkin korvaamiselle muilla ratkaisuilla, kaatonokan säilytykselle, merkinnöille ja lisäosille. Ehdotuksista valikoitui yksinkertainen tarranauha, joka auttaa kanisterin pystyssä pysymistä auton peräkontissa. Se voidaan asettaa tuotetarralle muotoiltuun syvennykseen, johon palaan myöhemmin.
Seuraavalla kierroksella siirryin jo varhaisessa vaiheessa ”2,5D” työskentelyyn eli kaksiulotteisten skissien ja varhaisten 3D mallien yhdistelmään. Tarvittavan tilavuuden saavuttaminen valmistuskoneen maksimimitoilla vaikutti kanisterin muotoiluun. Pyrin saamaan painopisteen alas, jotta kanisteri pysyy paremmin pystyssä.
Ehdotuksia valitessa kysytään usein käyttäjien mielipidettä, mutta tällä kertaa perusteet olivat niin selkeitä, että valinta tehtiin tuotekehitystiimissä. Kolmesta aiemmin valitusta suunnasta jätettiin pois versio, jossa yhtenäinen kahva jatkuu kanisterin päältä sen taakse, koska ilmauskorkin sijoittaminen olisi ollut hankalaa. Toista versiota matalasta kanisterista pidettiin liian tavanomaisena, vaikkakin painopisteen kannalta hyvänä ratkaisuna. Versio erillisillä kanto- ja kaatokahvoilla nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi. Se on muita versioita korkeampi, mutta tilavuuden kasvaessa ylöspäin kanisteriin mahtui vapaampia muotoja. Kanisterin massa on periaatteessa pystyssä olevan suorakaiteen muotoinen, mutta painopiste pysyy alhaalla, koska nesteen pinta ei nouse kantokahvaan saakka.
Muotoilu
Kyseessä on bensiinikanisteri, joten halusin muotoon vauhdikkuutta. Geometriset muodot kestävät paremmin aikaa kuin plastiset muodot, ja kanisteri toivotaan pysyvän myynnissä jopa vuosikymmeniä. Kaikki pinnat ovat geometrisesti kaarevia. Pinnat yhdistyvät ryhdikkyyttä antavilla leikkauksilla, jotka ovat niin teräviä kun valmistustekniikka sallii. Ylhäältä katsoen kanisteri on linssi, kapeilla sivuilla edessä ja takana näkyvät kahvojen kaarevat muodot; ja sivussa erottuu kaareva kantokahva, kahvan ja säiliöosan välinen kaari, sekä säiliöosan ja pohjan välinen kaari. Kaarevuudella on myös funktio, sillä bensiinikanisterit käyvät läpi vaativat turvallisuustestit ja kaarevat muodot vähentävät pistekuormitusta.
Vaikka pohjan muoto on linssi, keskikohta on aiempaa kanisteria >70% leveämmin maata vasten. Tämä vähentää kaatumisriskiä sivusuunnassa. Pohjan ja säiliöosan välinen pyöristys on vaihtuvasäteinen. Se on toiminnallisuuden vuoksi keskeltä mahdollisimman pieni ja kasvaa eteen sekä taakse muodon tuodessa vauhdikkuutta.
Kahvat ovat mitoitettu hansikkain käsiteltäväksi. Kaatamiseen voi käyttää molempia kahvoja, tai käyttää aluksi kantokahvaa ja kanisterin tyhjetessä vaihtaa kaatokahvaan. Näin käsi ei joudu taipumaan epäergonomisesti. Kaatonokkaa säilytetään kaatokahvassa. Suuaukko on muotoiltu niin, että kanisterin saa tyhjennettyä kokonaan. Kahvat suojaavat korkkia ja ilmauskorkkia iskuilta. Ilmausta saataisiin säädettyä peukalolla painettavalla venttiilimäisellä korkilla, mikäli sellaiseen korkkiin päädytään. Kahvan tekstuuri piilottaa kanisterin saamia kolhuja ja siitä on miellyttävämpi pitää kiinni.
Tekstuuria voitaisiin käyttää myös sivupinnoissa, jolloin se häivyttäisi valmistustavalle tyypillisiä vetojälkiä. Sen mahdollisesta vaikutuksesta suurten pintojen kestävyyteen turvallisuustesteissä ei kuitenkaan oltu varmoja. Plastexin logo ja Made in Finland ovat kohokuvioina molemmilla sivuilla.
Kanisterit asetellaan kaupan hyllylle etupuoli tai sivu näkyvillä, jolloin yhdellä sivulla oleva tuotetarra jäisi piiloon. Jotta usealta tarralta vältyttäisiin, muotoilin tarralle syvennyksen joka jatkuu etupuolelta molemmille sivuille. Syvennykseen voidaan asettaa aiemmin mainittu lisätarvike tarranauha. Kaatonokka kiinnitetään toisella tarralla näpistyksen estämiseksi.
Tuotetarra näkyy kanisterin etupuolelle ja sivuille. Syvennykseen voi asettaa myös tarranauhan, joka tukee kanisteria takakontissa tai veneessä. Koska pinnat ovat kaarevia, tarra on uritettu kolmeen osaan, joita yhdistää sillat. Tarra asetetaan ensin etupuolelle ja sitten sivuille.
Koska 3D malli on jo olemassa, entisenä animaattorina minun oli luontevaa tehdä tuoteanimaatio.
Muotoilussa toteutettiin annetut päätavoitteet ja ohessa ratkaistiin myös muita ongelmia. Lopputulos on käytännöllinen ja muotoilultaan vauhdikkaaseen teemaan sopiva kanisteri.
Jarkko Saunamäki
Teollinen muotoilija
Desigma

Käytetyt ohjelmat:
Autodesk Alias Design
Autodesk Sketchbook Pro
KeyShot
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Premiere

Tiedustelut:
www.plastex.fi
Back to Top